ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. ДАБОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска дека оценки ќе се впишуваат на 08.07.2021, во кабинет, од 12:00 часот. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да носат лична заштитна опрема.

Ј. Дабовиќ