Термин за консултации за предмети избрани во 9-ти семестар кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии кои во 9-ти семестар ги имаат избрано предметите Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Граѓанско процесно право на ЕУ, Постапка за признавање и извршување на странски судски и арбитражни одлуки дека консултации по наведените предмети ќе се одржат на 25.11.2020 година (среда), во 11.30 часот, преку Мicrosoft Teams.

Во продолжение линк за пристап до креираната МТ група за консултации: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a914618ddfec04735a5f1b9364b61b708%40thread.tacv2/General?groupId=23a3cc46-b9e3-43fb-a16b-466a31c7761f&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

                                                                                    Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                                    Проф. д-р Ракочевиќ