УПАТСТВО за начинот на спроведување на електронските избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје

Преземете ТУКА.