Административно право и јавна администрација

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Управно процесно право58
2Управно судство58
3Компаративна управа58
4Службенички систем58
5Теорија на управувачки системи58
МОДУЛ - А
1Административно право-применета програма58
2Одговорност на јавната управа3,56
3Јавни и управни договори3,56
4Локална самоуправа3,56
5Менаџмент со човечки ресурси3,56
6Етика и јавна управа3,56
МОДУЛ- Б
1Јавна администрација-применета програма58
2Комуникации и односи со јавноста на јавната администрација3,56
3Менаџмент во јавни служби3,56
4Административни процедури3,56
5Право на невладини организации3,56
6Буџетско право3,56