Резултати од испит по Англиски јазик (Новинарство, Политички студии – анг и мк јазик).

Во прилог се резултатите од испит по Англиски јазик:

  1. Англиски јазик студии по Новинарство. ТУКА
  2. Англиски јазик студии по Политички студии-мк. ТУКА
  3. Англиски јазик студии по Политички студии- анг. ТУКА

Влезни колоквиуми кај доц. д-р Александар Спасов

Влезните колоквиуми по Вовед во право за правни студии( Група 2 и Група 1Б), Филозофија на правото( Група 2) и Вовед во правото за политички студии и новинарство ќе се одржат според следниов распоред:

  1. На ден 5.2.2018 година во 9:00 часот во АМФ.9( само за Е-2 студенти со запишан 6-ти семестар во учебната 2017/18)
  2. На ден 5.3.2018 година во 9:00 часот во АМФ.9( за сите студенти кои што немаат положено влезен колоквиум)

Резултати од писменото полагање на вториот дел од завршниот испит по предметот Политички систем (правни студии/ студии по новинарство)

Во прилог Резултати од писменото полагање на вториот дел од завршниот испит по предметот Политички систем (правни студии/ студии по новинарство). ТУКА

Завршен испит по Политички систем

Се известуваат студентите на дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот Политички систем ќе се спроведе во следниве два термини:

Термин 1: 17.01.2018 (среда), 10:00 часот, амфитеатар 2

Термин 2: 30.01.2018 (вторник), 10:00 часот, амфитеатар 2

Студентите самостојно избираат во кој од дадените термини ќе го полагаат завршниот испит по предметот Политички систем. Полагањето на завршниот испит по предметот Политички систем ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 15.01.2018 година. При пријавувањето студентите треба да поднесат уредно пополнета пријава за испит и на неа да го наведат терминот (17.01.2018 или 30.01.2018) во кој планираат да го полагаат завршниот испит по предметот Политички систем.

Електронско запишување за студентите од прва година на Политички студии, Политички англиски, Новинарство и Односи со јавност

Почитувани студенти,

Во прилог е упатство за електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар. Запишувањето е ЗАДОЛЖИТЕЛНО И ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 1.12.2017 ДО 10.12.2017.

Упатството може да го превземете ТУКА.