Електронско запишување за студентите од прва година на Политички студии, Политички англиски, Новинарство и Односи со јавност

Почитувани студенти,

Во прилог е упатство за електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар. Запишувањето е ЗАДОЛЖИТЕЛНО И ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 1.12.2017 ДО 10.12.2017.

Упатството може да го превземете ТУКА.

Термин за усмени испити кај проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска во ДЕКЕМВРИСКА казнена сесија

Усмените испити по: Применета економика – на правни студии, Економски систем и економска политика – на политички студии, Применета економика – на студии по новинарство, и Маркетинг – на студии односи со јавност, кај проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска, ќе се одржат на 18.12.2017 – понеделник во 9 часот во Предавална 4.

Испит по предметите Односи со медиумите-практикум, Деловна комуникација дополнителна сесија

Испитот по предметот односи со медиумите-практикум ќе се одржи на 1.11.2017 во 14 часот во новинарската лабораторија.
Испитот по предметот деловна комуникација ќе се одржи на 2.11.2017 во 14 часот во новинарската лабораторија.