Електронско запишување за студентите од прва година на Политички студии, Политички англиски, Новинарство и Односи со јавност

Почитувани студенти,

Во прилог е упатство за електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар. Запишувањето е ЗАДОЛЖИТЕЛНО И ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 1.12.2017 ДО 10.12.2017.

Упатството може да го превземете ТУКА.

СООПШЕНИЕ ЗА ИСПИТ ВО ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА ЗА АПСОЛВЕНТИ

Завршните испити по предметите: ЕКОНОМИКА, ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА, ВОВЕД ВО ЕКОНОМИКА и СОВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ ТЕОРИИ (прв циклус студии) се закажани на 21 декември (четврток) во 12 часот во амфитеатар 3.

Напомена: Апсолвентите кои ќе полагаат завршен испит потребно е да достават уредно пополнета пријава и потребни уплатници на Студентски прашања најдоцна до 20 декември.

Од предметните наставници

Термин за усмени испити кај проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска во ДЕКЕМВРИСКА казнена сесија

Усмените испити по: Применета економика – на правни студии, Економски систем и економска политика – на политички студии, Применета економика – на студии по новинарство, и Маркетинг – на студии односи со јавност, кај проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска, ќе се одржат на 18.12.2017 – понеделник во 9 часот во Предавална 4.