Ценевска, д-р Илина

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутИнститут по меѓународно право и меѓународни односи
КатедраКатедра по Право на Европска унија
Предмети на прв циклус студииВовед во право на Европска унија / Право и институции на Европска унија
Предмети на втор циклус студииПраво на Европска унија (применета програма) / Право на внатрешниот пазар на ЕУ / Право на ЕУ за заштита на животната средина / Меѓународно и европско нуклеарно право
Предмети на трет циклус студииПраво и институции на ЕУ
Кабинет бр./
Приемно време за студентитеСреда 14-16 часот
Телефонски број во кабинет/
Е-mail адресаmasterimegunarodna@yahoo.com