Деаноска Трендафилова, д-р Александра

Научно - наставно звањеВонреден професор
ИнститутИнститут за казнено право
КатедраКатедра за казнено материјално право
Предмети на прв циклус студииКазнено право
Предмети на втор циклус студииКазнено право - посебен дел, Компаративно казнено материјално право, Медицинско казнено право, Правда и внатрешни работи на ЕУ, Организиран криминал, Криминална политика, Европско казнено право, Биоетиката и казненото право
Предмети на трет циклус студииКазнено право, Компаративно казнено материјално право, Медицинско казнено право
Кабинет бр./
Приемно време за студентитеВторник и среда од 12-14 часот
Телефонски број во кабинет02/3181561
Е-mail адресаaleksandra.deanoska@gmail.com