Деловно право

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Стечај и стечајна постапка58
2Арбитражно право58
3Право на хартии од вредност58
4Право на интелектуална сопственост58
5Основи на маркетинг58
МОДУЛ - А
1Трговско право-применета програма58
2Корпоративно управување3,56
3Меѓународно трговско право3,56
4Деловно окружување на РМ3,56
5Право на осигурување и обезбедување трансакции3,56
5Економско казнено право3,56
6Деловни финансии3,56
МОДУЛ - Б
1Трудово право-применета програма58
2Меѓународно трудово право3,56
3Европско социјално право3,56
4Социјално осигурување3,56
5Социјална политика3,56
6Социјална заштита3,56