Деветти и десетти семестар за сите насоки

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Комуникациски теории35
2Социологија на комуникации35
3Медиумско право35
4Изборен предмет од Факултетот2,54
5Изборен предмет од Факултетот2,54

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Менаџирање на медиуми35
2Истражување на публика35
3Нови медиуми35
4Изборен предмет од Факултетот2,54
5Опционен предмет од Универзитетот23