ДОГОВОРНО ПРАВО: VII-МИ СЕМЕСТАР: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет договорно право. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 18.06.2017 година, од 13:00 до 13:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 13:15 до 13:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА