ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Почитувани Студенти,

Во прилог е упатството за ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018. Рокот е до 22.1.2018 година. ТУКА