Гелев, д-р Димитар

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за деловно право и економски науки
КатедраПраво на друштва
Предмети на прв циклус студииПраво на друштва
Предмети на втор циклус студииПраво на хартии од вредност; Стечај и стечајна постапка; Трговско право - применета програма; Банки, берзи и инвестициони фондови; Осигурување; Медиумско право; Право на телекомуникации; Право на асоцијации (здруженија) и фондации; Право на професионални услуги и професионални организации; Енергетско право; Европско енергетско право; Меѓународно право на хартии од вредност; Фидуцијарно право; Право на природни монополи и конкурентско право; Право на системи напорамнување и извршување на трговските трансакции (клиринг и салдирање); Право на регулација на води; Медицинско право; Право на урбанизам и градење; Право на задруги; Општи деловни услови; Рударско право; Претпријатие
Предмети на трет циклус студииПраво на друштва; Осигурување; Банки, берзи и инвестициони фондови; Инсолвентско право; Меѓународно право на хартии од вредност; Право на хартии од вредност; Корпоративно управување; Конкурентско право; Европско право на трговските друштва (компаниско право на ЕУ)
Кабинет бр.Димитар Гелев
Приемно време за студентитеСекој ден од 13 часот
Телефонски број во кабинет023117244
Е-mail адресаgelev2000@yahoo.com