Испит по Облигационо право

Се известуваат студентите дека завршниот испит по облигационо право ќе се полага на 09.11.2017 година, од 10:00 часот, во амфитеатар 4. Терминот е фиксен. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, доказ за уредена обврска за административна такса, како и доказ за уредена обврска за полагање во казнена сесија.