Испит по предметот Вовед во политички науки кај Проф. Ирена Рајчиновска Пандева

Испит по предметот Вовед во политички науки кај Проф. Ирена Рајчиновска Пандева ќе се одржи на 8.11.2017 година во 12:00 часот во АМФ.6