Каневчев, д-р Методија

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Казнено право
Катедра Казнено-материјално право
Предмети на прв циклус студии Казнено материјално право
Предмети на втор циклус студии Казнено право - посебен дел, Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Казнено право -применета програма
Предмети на трет циклус студии Казнено - материјално право, Криминологија, Пенологија
Кабинет бр. 106
Приемно време за студентите Вторник, Среда, Четврток од 12-14 часот
Телефонски број во кабинет 117-244, л. 126
Е-mail адреса kanevcev metodija@ yahoo. com