Лажетиќ, д-р Гордана

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за казнено право и криминологија
КатедраКатедра по казнено процесно право
Предмети на прв циклус студииКазнено процесно право; Институти на јавно и приватно право
Предмети на втор циклус студииМалолетничко казнено право; Криминологија; Криминалистика; Казнено процесно право - применета програма; Социјална патологија; Посеби казнени постапки
Предмети на трет циклус студииМалолетничко казнено право; Криминологија; Криминалистика;
Кабинет бр.82
Приемно време за студентитеВторник и четврток од 11.00 до 13.00
Телефонски број во кабинет02 3226023
Е-mail адресаgordana2206@gmail.com