Лажетиќ, д-р Гордана

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за казнено право и криминологија
КатедраКатедра по казнено процесно право
Предмети на прв циклус студииКазнено процесно право
Предмети на втор циклус студииMaлолетничко казнено право Криминологија Антикорупциско право Пенологија Посебни казнени постапки Компаративно казнено процесно право Социјална патологија Права на децата и медиумите
Предмети на трет циклус студииКазнено процесно право Криминологија
Кабинет бр.82
Приемно време за студентитеВторник и четврток 12:00 – 14:00
Телефонски број во кабинет02 3226023
Е-mail адресаgordana2206@gmail.com