Максимовска, д-р Александра

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутДеловно право и економија
КатедраФинансово право
Предмети на прв циклус студииФинансово право
Предмети на втор циклус студииБуџетско право; Берзанско право; Меѓународно даночно право; Право на локално финансирање; Финансово право-практична настава; Корпоративни даноци;
Предмети на трет циклус студииФинансово право-продлабочена програма; Буџетирање и Буџетска политика;
Кабинет бр.124
Приемно време за студентитеПонеделник и среда 10-12ч.
Телефонски број во кабинетлок.254
Е-mail адресаa.maksimovska@pf.ukim.edu.mk