Мисоски, д-р Бобан

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутКазнено право
КатедраКазнено процесно право
Предмети на прв циклус студииКазнено процесно право, Основни институти на јавно и приватно право
Предмети на втор циклус студииМалолетничко казнено право, Судско право, Компаративно КПП, Посебни казнени постапки, КПП - Применета програма
Предмети на трет циклус студииКазнено процесно право, Малолетничко казнено право
Кабинет бр.80
Приемно време за студентитеПонеделник и Среда од 12.00 до 14.00 часот
Телефонски број во кабинет02/3117244
Е-mail адресаbmisoski@yahoo.com; b.misoski@pf.ukim.edu.mk
Биографија