Членство во мрежи

 

Договори за членство во меѓународни асоцијации

ДоговорДатумВалидност
Договор за членство во Европската Асоцијација на Правни факултети (European Association of Law Faculties-ELFA)15.11.2001 годинаНа неопределено време
Договор за членство во Ротердамската мрежа на Правни факултети (Roterdam Law Network)7.04.2008 годинаНа неопределено време
Договор за основање на мрежа на Правни факултети од Југоисточна Еврооа (South East European Law School Network, SEELS)Склучен на 25.03.2011 година и заведен под бр. 03-461/1 од 29.03.2011На неопределено време