Настани

УПИСИ 2018

Почитувани, Пријавувањето на кандидатите за упис на прв циклус на студиите на Правниот факултет „Јустинијан Први - Скопје во електронскиот систем за уписи е во тек. Повеќе информации за уписите ...

ЧЕТВРТА ЛЕТНА ШКОЛА – 4th Itinerant Summer University in the Balkans повик за учество на студенти на прв и втор циклус на студии

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје со задоволство Ве известува дека во соработка со Franco-German University, Université Paris Nanterre (France), Universität Münster (Germany) традиционално ја организира четвртата летна школа 4th Itinerant Summer University in ...

ЧЕТВРТА ЛЕТНА ШКОЛА – 4th Itinerant Summer University in the Balkans повик за учество на студенти на трет циклус на студии

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје со задоволство Ве известува дека во соработка со Franco-German University, Université Paris Nanterre (France), Universität Münster (Germany) традиционално ја организира четвртата летна школа 4th Itinerant Summer University in ...

ОДРЖАНА РАБОТЛИНИЦА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ИНВЕСТИЦИОНА АРБИТРАЖА

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во соработка со и Комисијата на Обединетите нации за меѓународно трговско право UNCITRAL, на ден 03.07.2018 година ја организираа еднодневната работилница на тема: United Nations ...

КОНКУРС за ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа донесена на седницата одржана на 29.06.2018 година, Деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје го објавува следниот КОНКУРС за ангажирање студенти на ...

Fellowships for graduates in Germany – advanced qualification in environmental protection and nature conservation

Стипендии за дипломирани студенти од Централна и Источна Европа (ЦИЕ). На следниот линк повеќе. ТУКА ...

КОНКУРС за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

Почитувани, Во прилог конкурс за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година Конкурсот за запишување ...

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година

Почитувани, Се информираат сите заинтересирани дека во Јуни 2018 година е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и ...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО ГРЦИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Компанијата ОКТА АД - Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групацијата доделува стипендија за Постдипломски студии по енергетика, право и економија на Универзитетот во Пиреја (https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation) Ова е првата Магистерска ...

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува   КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година   ...
Loading...