Нешовска Ќосева, д-р Елена

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутИнститут за деловно право и економски науки
КатедраФинансово право
Предмети на прв циклус студииФинансово право
Предмети на втор циклус студииДаночно право, Меѓународно даночно право, Царинско право
Предмети на трет циклус студии/
Кабинет бр.демонстраторска канцеларија
Приемно време за студентитеПонеделник и среда 11-13 часот
Телефонски број во кабинет/
Е-mail адресаelena_neshovska@yahoo.com
Биографија