ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСАКЦИИ: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ

Се известуваат студентите дека завршниот испит по право на осигурување и обезбедување на трансакции ќе се одржи на 24.01.2018 година, од 11:30 часот, во амфитеатар 7. Студентите со себе задолжително да носат индекс.

Н. Гавриловиќ