Пржеска, д-р Тина

Научно - наставно звањеВонреден професор
ИнститутГраѓанско право
КатедраГраѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студииОпшт дел на граѓанското право Стварно право Институти на јавното и приватното право
Предмети на втор циклус студииГраѓанско право - применета програма Лично право
Предмети на трет циклус студииЛично право
Кабинет бр.112
Приемно време за студентитеЗимски семестар вторник и среда од 12-14 часот; Летен семестар вторник и четврток од 12-14 часот
Телефонски број во кабинет/
Е-mail адресаt.przeska@pf.ukim.edu.mk