Распореди за полагање на прв и втор циклус на студии

Распоред за полагање на испити  во  јунска испитна сесија за прв и втор циклус на студии циклус на студии во учебната 2021/2022

Преземете ТУКА.

Распоред за полагање на испити во дополнителен термин во  јунски испитен рок за прв и втор циклус на студии циклус на студии во учебната 2021/2022

Преземете ТУКА.