Распореди за полагање на втор циклус на студии

Распореди за полагање на испити  на втор циклус на студии во учебната 2018/2019 септемвриска сесија

Распоредот за полагања на испити за прв и втор циклус на студии е во еден пдф фајл. Преземете  на линкот подолу.

Распореди за полагање на прв циклус на студии

Распореди за полагање на испити  на втор циклус на студии во учебната 2018/2019 јунска сесија

Распоредот за полагања на испити за прв и втор циклус на студии е во еден пдф фајл. Преземете  на линкот подолу.

Распореди за полагање на прв циклус на студии