Резултати од испитот и колоквиум по предметот трговско право одржан на 27.3.2018 година

Резултати од испитот по предметот трговско право одржан на 27.3.2018 година. ТУКА

Резултати од колоквиум по предметот трговско право одржан на 27.3.2018 година. ТУКА