РЕЗУЛТАТИ – Историја на право I дел

Резултати од писменото полагање на првиот дел од испитот кај проф. д-р Мишо Докмановиќ одржано на 22.11.2018 г.

Резултати. ТУКА