Резултати од испитите по предметите Корпроативна инсолвентснотс, Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма одржани на 10.11.2017 година

Во прилог се резултати од испитите по предметите корпроативна инсолвентснотс, меѓународно трговско право и трговско право применета програма одржани на 10.11.2017 година. ТУКА