Ристовски, д-р Александар

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутДеловно Право
КатедраТрудово Право
Предмети на прв циклус студииТрудово Право
Предмети на втор циклус студииТрудово право – применета програма, Меѓународно трудово право, Европско Трудово Право, Социјално осигурување, Социјална политика, Социјална заштита, Флексибилност и сигурност на пазарот на труд , Анти-дискриминациско право, Индустриски односи, Право на безбедност и здравје при работа, Синдикално право
Предмети на трет циклус студииЕвропско трудово и социјално право, Трудово право и социјално осигурување на РМ, Социјална политика, Пазар на труд
Кабинет бр.48/3
Приемно време за студентитеПон: 10.00-12.00 и Сре: 10.00-12.00
Телефонски број во кабинет2 3181 588
Е-mail адресаa.ristovski@pf.ukim.edu.mk