Рунчева Тасев, д-р Христина

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутИнститут за политички науки
КатедраПрименети политички науки
Предмети на прв циклус студииПрименета политика Јавно мислење и масовни комуникации Дигитална демократија Политички систем на ЕУ Етницитет, нација и држава Развојот и човековите права ТВ новинарство Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста
Предмети на втор циклус студииЕтнички конфликти во меѓународните односи
Предмети на трет циклус студииПрименета политика Вреднување на политики Политичка анализа
Кабинет бр./
Приемно време за студентитеПонеделник и среда 11-13 часот
Телефонски број во кабинет/
Е-mail адресаrunceva@gmail.com, h.runchevatasev@pf.ukim.edu.mk