Спасевски, д-р Дарко

Научно - наставно звањеВонреден професор
ИнститутДеловно право и економски науки
КатедраТрговско право
Предмети на прв циклус студииТрговско право
Предмети на втор циклус студииТрговско право применета програма, Меѓународно трговско право, Право за меѓународна трговска продажба, Право на електронска трговија, Транспортно и сообраќајно право, Инвестиционо право
Предмети на трет циклус студииПраво на електронска трговија
Кабинет бр.15
Приемно време за студентитеСреда и четврток 10 до 12 часот
Телефонски број во кабинет023151571
Е-mail адресаspasevski_d@yahoo.com