Стојковски, м-р Љупчо

Научно - наставно звањеАсистент-Докторанд
ИнститутМеѓународно право и меѓународни односи
КатедраМеѓународно приватно право
Предмети на прв циклус студииМеѓународно приватно право
Предмети на втор циклус студииМеѓународно приватно право - применета програм; Судир на законите; Меѓународно приватно право на ЕУ; Признавање и извршување на странски судски одлуки; Меѓународно приватно процесно право; Меѓународно право (политички студии)
Предмети на трет циклус студии/
Кабинет бр.Е-6
Приемно време за студентитеСреда 13-16ч; четврток 11-13ч
Телефонски број во кабинет/
Е-mail адресаstojkovski_ljupco@yahoo.com