Стојковски, м-р Љупчо

Научно - наставно звање Доцент
Институт Меѓународно право и меѓународни односи
Катедра Меѓународно јавно право
Предмети на прв циклус студии Меѓународно јавно право; меѓународни политички односи
Предмети на втор циклус студии Меѓународно јавно право - применета програма; меѓународни политички односи; меѓународно воено и хуманитарно право; меѓународно право во граѓанска војна; меѓународно-правни аспекти на бобрата против тероризмот; меѓународно договорно право
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. Е-6
Приемно време за студентите понеделник 12-13ч; четврток 15-17ч
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса lj.stojkovski@pf.ukim.edu.mk
Одлука за последен избор во звање – д-р Љупчо Стојковски