Стратилати Михајлова, д-р Елена

Научно - наставно звањеВонреден професор
ИнститутМеѓународно право и односи и право на ЕУ
КатедраМеѓународно јавно право
Предмети на прв циклус студииМеѓународно јавно право; Меѓународно право за правата на човекот; Меѓународно право во граѓанска војна; Мирно решавање на спорови; Слобода на изразувањето;
Предмети на втор циклус студииМеѓународно право за правата на човекот; Малцински и други колективни права; Меѓународно јавно право - применета програма; Принципи на меѓународно јавно право; Меѓународно хуманитарно право; Мирно решавање на спорови; Говор на омраза и дела од омраза; Транзициона правда и меѓународно право, Меѓународно право за правата на човекот - применета програма; Слобода на изразување; Право на бегалци, азиланти, лица без државјанство и криза на човековите права
Предмети на трет циклус студииМеѓународно јавно право; Меѓународни режими; Меѓународно право за правата на човекот; Малцински и други колективни права; Меѓународно јавно право - применета програма; Принципи на меѓународно јавно право; Меѓународно хуманитарно право; Мирно решавање на спорови; Говор на омраза и дела од омраза; Транзициона правда и меѓународно право, Меѓународно право за правата на човекот - применета програма; Слобода на изразување
Кабинет бр.депозитна библиотека (просторија пред Читалната на Правниот факултет)
Приемно време за студентитезакажување на средба по емаил
Телефонски број во кабинет+ 389 2 3117244 (локал 147)
Е-mail адресаe.mihajlova@pf.ukim.edu.mk; elenamihajlova@yahoo.com