испитите по предметите кај проф.д-р Владимир Кандикјан, проф.д-р Александар Стојков и доц.д-р Катерина Шапкова Коцевска (сите студиски програми, прв и втор циклус)

Почитувани студенти,
испитите по предметите кај проф.д-р Владимир Кандикјан, проф.д-р Александар Стојков и доц.д-р Катерина Шапкова Коцевска (сите студиски програми, прв и втор циклус) ќе се спроведат во следните термини:
– I термин  – 28.5.2018 година (понеделник) во 11часот – РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ со поднесување на студентски лист до Службата за студентски прашања Е 16-21.5 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАВЕДУВАЈЌИ НА ПРИЈАВАТА ДЕКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО првиот термин, или
 
– II термин за завршен испит – 4.6.2018 (понеделник) во 11часот – РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ со поднесување на студентски лист до Службата за студентски прашања Е 28.5-31.5 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАВЕДУВАЈЌИ НА ПРИЈАВАТА ДЕКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО вториот термин.
 
Термините и просториите за полагање ќе бидат објавени и во глобалниот распоред на испит.