СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА ВО ДВЕТЕ ДЕКАДИ 

 

Ги информираме студентите кои се од претходни генерации на студирање и кои досега не биле вклучени во ниту една од групите на предавања на Microsoft Teams, дека online испитот по Применета економика и во прва и во втора декада ќе се одржи на линк во овој тим: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afbd22342156a404493a3b9bfb71c1f0d%40thread.tacv2/conversations?groupId=64fcb5bd-59c5-4575-b14e-af0e6ab1e6ea&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

Потребно е да пратите request од Вашиот e-mail којшто е со екстензија на pf.ukim на горенаведениот линк. Ова соопштение не важи за студентите кои беа веќе приклучени на предавања по предметот Применета економика.   

 

Предметните професори

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux