СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 10 часот, кандидатката  Моника Мирковиќ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Спречување на даночна евазија преку механизмот на размена на информации во домашното и меѓународното даночно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  Skype link: https://join.skype.com/aOwAp9mByhLN“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux