СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ Од Доц. Др. Ана Чупеска Станишковска

: ДАТУМ ЗА ИСПИТ

СОВРЕМЕНИ ПОЛТИТИЧКИ ТЕОРИИ И

ЕТНИЧКИ КОНФЛИКТИ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

25.01. 2019 ВО 9:00H   

06.02. 2019  ВО 11:00 H.  

СИТЕ ИЗБОРНИ И ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ

25.01 2019 ВО 11:00H   

05.02. 2019  ВО 11:00 H.