СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.04.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатот Кирил Иваноски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на практиката на Европскиот суд за човекови права во националните постапки за одговорност за навреда и клевета“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux