СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.05.2022 година ( понеделник) во 13 часот,  кандидатката Михаела Иванова, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Предизвиците на новата правна регулатива на пакет  туристички аранжмани и состојбата на заштита  на права  на патниците по прогласувањето на глобалната пандемија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје