СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Драгана Бојковска Финансово правоЛокални даноци – финансиско-административни аспекти: Студија на случај во Општина Илинден16.05.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:00Стара сала за ННС

09/05/2022