СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Викторија Ѓорѓиоска Деловно правоОсновање на банка во македонската економија 18.05.2022 (СРЕДА)12:00Стара сала за ННС
Ана Ладевска Деловно правоНерегуларни банкарски трансакции18.05.2022 (СРЕДА)13:00Стара сала за ННС
Ангела Минова Деловно правоРазлични видови бариери во економското работење18.05.2022 (СРЕДА)14:00Стара сала за ННС
Натали Маркоска Деловно правоВлијанието на перењето на парите врз националните економски перформанси и преземање на неопходните мерки за превенција18.05.2022 (СРЕДА)15:00Стара сала за ННС
Софија Цинцаровска Деловно правоКапиталот и акциите кај акционерските друштва19.05.2022 (ЧЕТВРТОК)12:00Стара сала за ННС
Павел Коцарев Деловно правоАкционерско друштво и органи на управување19.05.2022 (ЧЕТВРТОК)13:00Стара сала за ННС
Барбара Коршул Деловно правоПазари за тргување со емисии на стакленички гасови и купопродажба на јаглеродни кредити19.05.2022 (ЧЕТВРТОК)14:00Стара сала за ННС
Мартина Саздова Деловно правоСтечајна постапка и органи на стечајна постапка19.05.2022 (ЧЕТВРТОК)15:00Стара сала за ННС

09/05/2022

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux