С О О П Ш Т Е Н И Е за одбрана на докторска дисертација

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 26.12.2018 година (среда) во 13 часот, кандидатката М-р Анета Арнаудовска ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,, Влијание на правната аргументација врз квалитетот на кривичните пресуди во Република Македонија

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ННС под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

 

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux