Чекор 1. Кликнете на Teams (лево во менито)и потоа кликнете на Join or create team.

Чекор 2. Запишете го кодот(што ќе го добиете на вашата e-mail адреса) во Join a team with code

Чекор 3. За да видите кога ви е предавањето ликнете на Calendar


За да влезете на Online предавањето к и кликнете join како на сликата.