Табела со активности по предметот Административно право

Почитувани студенти од втора година правни студии,
Во прилог е табелата со поени од активност по предметот Административно право заклучно со единаесетата седмица од наставата. ТУКА
Катедра по административно право и јавна администрација