Известување за практикантска работа

Согласно меморандумот за соработка со Нотарската комора на Репуплика Македонија. Ве известуваме дека сите заинтересирани студенти  за практикантска настава кај нотар Билјана Пецовска за подрачјето на основните судови на Град Скопје Бул. “Партизански одреди” бр.43 Б Скопје можат да се пријават на приложениот  Тел. за контакт или на маил.

Тел. за контакт:

3245-444

Маил:

notar@t.mk

Резултати од испит по Англиски јазик (Новинарство, Политички студии – анг и мк јазик).

Во прилог се резултатите од испит по Англиски јазик:

  1. Англиски јазик студии по Новинарство. ТУКА
  2. Англиски јазик студии по Политички студии-мк. ТУКА
  3. Англиски јазик студии по Политички студии- анг. ТУКА

Одлука за спроведување на дополнителна испитна сесија за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии за учебната 2017/18 година

Во прилог е одлуката за спроведување на дополнителна испитна сесија за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии за учебната 2017/18 година. ТУКА

Студентите апсолвенти кои што ќе полагаат во дополнителната февруарска испитна сесија ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба испитот да го пријават во службата за студентски прашања кај одговорното лице Хамди Весели. При пријавување на испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се достави пополнета пријава и индекс.

Влезни колоквиуми кај доц. д-р Александар Спасов

Влезните колоквиуми по Вовед во право за правни студии( Група 2 и Група 1Б), Филозофија на правото( Група 2) и Вовед во правото за политички студии и новинарство ќе се одржат според следниов распоред:

  1. На ден 5.2.2018 година во 9:00 часот во АМФ.9( само за Е-2 студенти со запишан 6-ти семестар во учебната 2017/18)
  2. На ден 5.3.2018 година во 9:00 часот во АМФ.9( за сите студенти кои што немаат положено влезен колоквиум)

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – термин за завршен испит (дополнителна јануарска сесија)

Почитувани студенти,

Испитот по меѓународно приватно право ќе се одржи на ден 02.02.2018 година, во 10:00 часот во АМФ.3. Испитот задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања со поднесување на пријава и доказ за платен надоместок од 1000 денари согласно одлуката за спроведување на спроведување на дополнителна јануарска сесија, најдоцна до 01.02.2018 година до 12:00 часот.