Термини за испит по Политички систем, Современи политички системи, Политички партии и интересовни групи, Локална самоуправа

Во прилог се термините за испит по предметот Политички систем, Современи политички системи, Политички партии и интересовни групи, Локална самоуправа. ТУКА.

Правниот факултет во Скопје го одбележува својот 66-годишен јубилеј

Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје денес одбележува 66 години од своето основање. На 3 ноември 1951 година, Владата на Народна Република Македонија го основаше Правно-економскиот факултет како член на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Програмата за одбележување традиционално се организира во рамките на Меѓународниот ден на правата на човекот во декември. За многу години!

Од Деканатот на Правниот факултет

Конкурс за ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје распишува конкурс за избор на најмногу 20 студенти кои ќе бидат ангажирани за технички активности во Стручната служба на Факултетот во текот на учебната 2017/2018 година и тоа најмногу 10 студенти ангажирани во зимскиот семестар во учебната 2017/18 година (во период декември 2017 година, јануари, февруари и март 2018 година) и најмногу 10 студенти ангажирани во летниот семестар во учебната 2017/18 година (во период април, мај, јуни, до 10 јули и од 15 август 2018 година).

Во прилог се дополнителните информации како и аплицирање за конкурсот. КЛИКНИ
ТУКА.

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ и ВТОР циклус на студии

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ циклус на студии
ТУКА.
Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ВТОР циклус на студии
ТУКА.

Распоред на часови за ВТОР ЦИКЛУС на студии за учебната 2017/2018 година.

Во прилог е распоредот по насоката КАЗНЕНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ФИНАНСОВО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.

Повик за студенти за учество во правна клиника

Почитувани студенти,
Правната клиника за ранливи групи при Правниот Факултет „Јустинијан Први“ објавува отворен повик за прием на нови студенти-учесници. Право на пријавување имаат студентите од прв циклус на студии кои имаат завршено IV семестар, и студентите од втор циклус на студии.
За повеќе информаации кликнете ТУКА.