СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 21.10.2021 година (четврток) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема„Избор и престанок на функцијата јавен обвинител во Република Северна Македонија“ од кандидатката Билјана Нушев, студентка на втор циклус студии – насока уставно право. 

Одбраната ќе се одржи во старата сала за ННС. 

Од Правниот факултет     

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

08/10/2021 

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.10.2021 година (петок) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Инвестициона арбитража според Енергетската повелба и споровите за продажба на електрична енергија“ од кандидатот Христијан Зафировски. 

Одбраната ќе се одржи на електонската видео платформа ZOOM. 

Од Правниот факултет 

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 12.10.2021 година (вторник) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Политички и безбедносни предизвици за Југоисточна Европа: од бегалската криза 2015 до справувањето со пандемијата Ковид-19“ од кандидатката Ангела Спасовска, студентка на втор циклус студии–насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија. Одбраната ќе се одржи во старата сала за ННС. 

Од Правниот факултет    

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

05/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.10.2021 година (петок) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Посредување во вршење проституција “ од кандидатот Ана Казанџиоска, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.10.2021 година (петок) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Превенирање на фемицид во Република Северна Македонија“ од кандидатот Софија Пецева, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.10.2021 година (четврток) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Правото на преведувач во кривичната постапка “ од кандидатот Александар Јандриоски, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.10.2021 година (четврток) во 13.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Кривично правни аспекти на кривичното дело Убиство “ од кандидатот Жарко Тодоров, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.10.2021 година (четврток) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Улогата на Обвинителството во сузбивање на висока корупција и организиран криминал “ од кандидатот Дејан Столевски, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.10.2021 година (четврток) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Казненоправниот одговор на нелегалната трговија со наркотични дроги во САД и ЕУ “ од кандидатот Емилија Јанкулова, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.10.2021 година (четврток) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Казнено-правни и криминолошки аспекти на рецидивизмот “ од кандидатот Софија Христовска, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021