СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 12 часот, кандидатката Кристина Крстаноска ќе го брани својот магистерски труд на тема: Правна заштита на корисните модели во споредбеното право и можни перспективи за нивно воведување во домашниот правен систем

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Ирена Тачовска ќе го брани својот магистерски труд на тема: Прометливост на правата од индустриска сопственост.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 13 часот, кандидатката Ивана Мацкиновска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Измени во Законот за семејство што се однесуваат на одземање на родителското право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  Microsoft teams “.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Ања Стефановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правни и економски аспекти на развојот на платните системи и платежните услуги во процесот на европска интеграција“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“ и „Viber“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 10 часот, кандидатот Никола Михајловски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Границите на тестаменталното наследување во македонското и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 9 часот, кандидатката Маријана Маринковска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Регулирање на сурогат мајчинството во македонското законодавство – de lege lata, de lege ferenda“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2020 година во 10 часот, кандидатката Мартина Ѓуровска  ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Вршење на родителското право по разводот на брак во македонското и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2020 година во 9 часот, кандидатката Марија Пауновска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Статусот на ембрионот во македонското и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Мила Почевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Системот за заштита на трговски марки на Европската Унија“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 10 часот, кандидатката  Тамара Јовановиќ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Односите со јавноста и психолошкото профилирање на американските претседателски кандидати во рамки на изборната кампања од 2016та година“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје